Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Aktiviteter

Menigheten har faste bibeltimer annen hver onsdag klokken 19:00.

Alle er  velkommen til bibelundervisning, samtale og noe å bite i.

Ønsker du å leie våre lokaler? Gå til denne siden: https://www.delk.no/bergen-menighet/utleie/

Persisk bibelgruppe

Torsdag ettermiddag, klokken 17, møtes persisk bibelgruppe fast i kirken. Det serveres persisk middag, før det er tid for undervisning fra Guds ord og samtale om kristne tema. Bibelgruppen tar for seg Bibeltekster og andre ulike aktuelle tema. Dette er også et sted for integrering og vi understreker at tilbudet også er åpent for andre i menigheten. Samlingene er en del av menighetens diakonale tjeneste og utlegg dekkes fra menighetens diakonikonto.