Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Utleie

Det er mulig å leie både menighetssalen og kirkesalen hos oss i Rosenbergsgate 1.

Kontakt prest Benjamin Bjørnsen Andabenjamin.anda@delk.no om du ønsker å leie – evt. om du har spørsmål om leie av våre lokaler.