Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

OmDelkBergen-1
Forsidebilde-nettside-1b-aspect-ratio-9-16

Om Bergen menighet

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver!

Hvem er vi?

DELK Bergen menighet ble opprettet i september 2002, og møtes i DELK-kirken i Rosenbergsgaten 1 i Bergen sentrum, der vi som regel feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00. De gangene det ikke er gudstjeneste er det søndagsmøte. Søndagsmøte har vi omtrent en gang hver måned, den andre søndagen i måneden.  Samtidig som vi ble stiftet ble vi tatt opp i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), som er den eldste lutherske frikirken i Norge, stiftet 1872. Vi er en menighet som bekjenner seg til den lutherske bekjennelsen. Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prest/prester og to valgte eldste. Vi har nå to prester og en eldste.