Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

353636770_10228678644205566_1161518795756672603_n-e1690836851703-aspect-ratio-16-9
353636770_10228678644205566_1161518795756672603_n-e1690836851703-aspect-ratio-9-16

Bibel- og bekjennelsedager i august

I august blir det arrangert Bibel- og bekjennelsesdager i DELK Bergen i samarbeid med For Bibel og Bekjennelse (FBB).

24. til 27. august blir det arrangert Bibel- og bekjennelsedager i DELK Bergens lokaler. Temaet for i år er«Mine får hører min røst» (Joh. 10,27) – Om forholdet til Bibelen og bibelsynet.

Bibel- og bekjennelsesdagene er et samarbeid mellom DELK Bergen og FBB (For Bibel og Bekjennelse). I år vil vi konsentrere oss om forholdet til Bibelen – Den hellige skrift – som den kristne kirke står og faller på. Troskapen mot Bibelen trues i dag fra mange kanter. Derfor er det nødvendig at vi som menighet og enkeltkristne besinner oss på ny på hvilken skatt vi eier i Skriften, og hvor ødeleggende det er for Kristi kirke når troskapen mot Skriften blir borte.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
Påmelding innen 18. aug. til Jon Tore Lie, mail: jotol@online.no Spørsmål kan rettes til Jan Bygstad (jan.bygstad@delk.no) eller Boe J. Hermansen (bojohermansen@gmail.com).
Deltakeravgift: 500,- kr. Enkeltdag: 200,- pr. dag, lørdag: 300,- kr.

Overnatting: Det er mange ulike overnattingstilbud i Bergen
sentrum, flere av dem i nærheten av kirken. Nærmeste mulighet
er Hotel Scandic Sentrum.

STED: Hele konferansen vil foregå i DELK-kirken i sentrum av Bergen. Adresse: Rosenberggt. 1, 5015 Bergen.

 

PROGRAM

TORSDAG – 24. aug.:

18.00: Velkomst. Registrering.

18.30: Jan Bygstad: Jesus og Skriften. Skal vi ha et annet forhold til Bibelen enn Jesus og apostlene?

19.30: Pause

20.00: Olav Rørtveit: Bibeltime over Salme 1: De to veier.

21.00: Kveldsbønn. Slutt.

FREDAG – 25. aug.:

18.00: Velkomst. Registrering.

18.30: Torbjörn Johansson: «Du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesker til! (Matt 16,23) Bibelsyn og menneskesyn.

19.30: Pause

20.00: Brandt Klawitter: Bibelen og skapelsen/skapelsesordningene
hos Luther.

21.00: Kveldsbønn. Slutt.

LØRDAG – 26. aug.:

09.30: Velkomst. Morgenbønn.

09.45: Olav Rørtveit: Bibelens inspirasjon og autoritet. Er Bibelen tidsbestemt? Hva skjer i kirken når deler av Bibelen fornektes?

10.45: Pause

11.00: Knut Alfsvåg: Bibelen uten filter. Tilbake til en førmoderne
lesning av Skriften.

12.00: Pause. Lunsj.

13.00: FBBs bekjennelsespris tildeles

13.30: Torbjörn Johansson: Skriften allena? Om Skriften i bekännelsen
och bekännelsen i Skriften.

14.45: Jan Bygstad: Bibeltime over Salme 119: Inn i Skriften.

15.45: Pause

16.15: FBBs generalforsamling

SØNDAG – 27. aug.:

11.00: Høymesse i DELK-kirken. Preken v. Benjamin B. Anda.