Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

8646963141_9da39bc015_b-aspect-ratio-16-9

Familiegudstjeneste og eldsteinnsettelse

Andre søndag i påsketiden er det både familiegudstjeneste og eldsteinnsettelse i Bergen menighet.

Vi er inne i påsketiden og lever våre liv og feirer våre gudstjenester i lyset fra oppstandelsen. Kommende søndag, 7. april, er det 2. søndag i påsketiden og vi samles til familiegudstjeneste kl. 11.00.
Etter gudstjenesten blir det kurvfest – og påskeverksted for hele familien.
Så blir det også en spesiell gudstjeneste da det blir innsettelse av Andreas Bjerre Nielsen i hans tjeneste som ny eldste i menigheten. Det gleder vi oss over. Og vi håper mange blir med for å ønske velkommen Andreas til hans tjeneste og vil være med i forbønnen for ham og hans familie.
Gudstjenesten denne søndagen blir ledet av prest Benjamin Bjørnsen Anda, sammen med tilsynsmann Bertil Andersson. Anda er predikant, mens Andersson leder gudstjeneste etter prekenen og da selve eldsteinnsettelsen.