Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

YW035149V_The-women-at-the-grave-of-Christ-anangel-tells-them-that-he-is-risen-aspect-ratio-16-9

Påskehøytiden i Bergen menighet

Påskehøytidens gudstjenester i DELK Bergen.

  1. mars – Palmesøndag:

Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Benjamin Bjørnsen Anda

 

  1. mars – Skjærtorsdag:

Gudstjeneste kl. 18.00 v/ Jan Bygstad

 

  1. mars – Langfredag:

Pasjonsgudstjeneste kl. 11.00 v/ Jan Bygstad

 

  1. mars – Påskenatt:

Påskenattsmesse kl. 23.00 v/ Benjamin Bjørnsen Anda

 

  1. mars – Påskedag:

Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 v/ Benjamin Bjørnsen Anda