Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

StreamingKamera-staende-scaled-aspect-ratio-16-9
StreamingKamera-liggende-scaled-aspect-ratio-9-16

Streaming av bibeltime og Gudstjenester er nå tilbake til normalen

Etter en tid med kluss med streamingen av Gudstjenester og bibeltimer i er dette nå tilbake til normalen. Disse skal igjen være synlig også på bibeltimer.com.