Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Morten-Askjer-aspect-ratio-16-9
Morten2-aspect-ratio-9-16

Besøk av Morten Askjer: «Hvordan kan et vanlig godt ekteskap bli bedre?»

Menigheten får besøk av Morten Askjer som i tillegg til å ha gudstjenesten på Sotra vil holde ekteskapskurs lørdag 12. august i kirken.

Den andre helgen i august får menigheten besøk av Morten Askjer, prest i Bjerkely og Nore menighet. Vi har tatt en prat med Morten om denne helgen, da han ikke bare skal ha gudstjeneste søndag men det skjer også noe på lørdagen, 12. august kl. 17.00, i kirken i Bergen.

Morten, du kommer til Bergen den andre helgen i august for bl.a. å ha gudstjeneste i Håkonsund. Men planen er at du på lørdagen (12. august) også skal ha kurs-/foredragskveld med overskriften: «Hvordan kan et vanlig godt ekteskap bli bedre?».

– Hva er det egentlig denne kvelden vil bestå av?Et kursforedrag med hverdagsnære eksempler som deles med bønn og ønske om at ektefeller skal få noen innputt til å snakke bedre sammen. Alle er vi underveis. Alle har vi noe å lære og kommunikasjon er noe av det viktigste og vanskeligste vi holder på med. Ekteskap er noe veldig privat og personlig og jeg legger av den grunn ikke opp til at kursdeltagerne skal dele erfaringer i grupper eller i plenum. Men jeg kan i plenum ta imot noen oppklaringsspørsmål dersom det skulle være ønske om dette. Jeg tenker meg et foredrag på snaut 30 minutter og ser gjerne at det fra dere lokalt ordnes litt kaffe med noe attåt.

– Hvorfor er det viktig med en slik kveld? For å bli bilfører kreves et kurs med både teoretisk og praktisk opplæring. For å leve i ekteskap er det for ofte den tanke at vi lærer underveis, uten noen form for opplæring eller veiledning. Dette er slagside sett i lys av hvor avgjørende viktig ekteskapet er for samfunnet, for menigheter og for det enkelte par. Den katolske kirke tar dette mye mer på alvor enn oss, ved å kreve at par de skal vie gjennomgår et kurs. I DELK har vi høye idealer for ekteskapet og det er god Bibelsk begrunnelse for disse idealene. Samtidig kan høye idealer ha den uønskede bieffekt, at vi ikke våger å snakke med noen i fortrolighet når vi opplever at kommunikasjonen går mer eller mindre i lås. I Bibelkonservative miljøer er det eksempler på at ektepar venter alt for lenge før de søker hjelp. Jeg ønsker å være med å senke terskelen for å søke hjelp og med det øke sannsynligheten for at par kommer styrket ut av krevende passasjer.

– Hvem er det som kan eller bør komme og være med? Undervisningen vil være fundert på en klassisk forståelse av ekteskapets hellighet. Men det vil vinkles på en måte som gjør at kurskvelden er aktuell for alle som er gift eller har planer om å bli gift. Det vil legges opp på en måte som gjør at kvelden er like aktuell også for ektepar som ikke har en kristen bekjennelse. Jeg har vært med på å arrangere et sentralt ekteskapskurs i DELK. Der var det med ektepar fra ulike kirkesamfunn og konfesjoner, og vi fikk gode tilbakemeldinger fra ulikt hold. Kursdatoen er en lørdagskveld. Mange par har hatt en hektisk uke med to jobber og barn som krever mye og trenger helgen til hvile og å hente seg inn. Jeg har denne realiteten i bakhodet for hvordan foredraget legges opp og vil av den grunn bruke mye bilder som vises på PowerPoint under foredraget. Kurset vil ha et lavterskelpreg som gjør det velegnet til å invitere med et nabo eller venneektepar som ikke har noen menighetstilhørighet.

 

Vi ønsker Morten velkommen over fjellet og håper mange vil ta turen til kirken også på lørdagen for å være med på kurskvelden. Møt opp til kl. 17.00 i menighetssalen.