Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

16. søndag i treenighetstiden

Bergen menighet, 25. september, 2022

Familiegudstjeneste ved Mikael Bruun