Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2. søndag i påsketiden

Bergen menighet, 2023-04-16

Bibelbok/tema: PåsketidenJohannes

Arild Minnesjord taler over Joh. 21,1-14