Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2. søndag i påsketiden

Bergen menighet, 24. april, 2022