Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

5. søndag i påsketiden

Bergen menighet, 15. mai, 2022

Andreas Johansson taler over Joh. 17,6-11