Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

6. søndag i påsketiden

Bergen menighet, 2023-05-14

Jon Tore Lie taler over Luk.18,1-8