Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bots og Bededag 2022

Bergen menighet, 30. oktober, 2022

Luk. 15,11-32