Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Maria Budskapsdag

Bergen menighet, 2022-03-27

Bibelbok/tema: Lukas

Henning Alsaker, Luk. 1, 39-45