Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Treenighetssøndag

Bergen menighet, 2023-06-04

Mikael Bruun taler over Matt 4,11-12