Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

ung-2-aspect-ratio-16-9
ung-2-aspect-ratio-9-16

Hva skjer i DELK Ung?

Sak fra juleutgaven av Underveis, nr. 4 2021

For ungdommer i Vestfold- og Telemark-området er ungdomsfestivalen Get Focused et årlig høydepunkt. Festivalen arrangeres første helga i november, og den har vokst seg så stor at den holdes på Oslofjord Convention Center (Brunstad). Med vårt eget jubileumsår på trappene, kommer minnet om den spede starten av Get Focus tilbake. For denne storslagne ungdomsfestivalen begynte som en idrettsweekend i vårt eget kirkesamfunn DELK.

Idrettsweekend

I opptakten til DELKs jubileumsår har vi derfor bestemt oss for å gjenoppleve fødselen til Get Focus gjennom å arrangere en idrettsweekend på Moe for alle ungdommer i DELK helga 10.–11. desember. Her vil hovedaktiviteten være volleyball-turnering, men også andre aktiviteter som bordtennis, brettspill og leker vil stå på agendaen. Det hele avsluttes med ungdomsmøte lørdag kveld. Slik håper vi å nå målet vårt: at ungdommene har det gøy sammen og blir kjent på tvers av de ulike ungdomsklubbene, i et trygt miljø der Jesus er sentrum.

I lang tid har ungdommene i DELK lengtet etter flere samlingspunkter i året på tvers av menighetene. Vi håper at gjenopprettelsen av denne tradisjonen kan innfri denne lengselen og bli en suksess. DELK Telemark har allerede sagt seg villig til å arrangere neste idrettsweekend, og slik ser det ut til at kontinuiteten også blir sikret.

DELKpodden

I vår startet DELK Ung et prøveprosjekt med å lage podkast. Hensikten var å tilby en ekstra ressurs i en nedstengt tid. Ungdomsrådet har likevel et ønske om å fortsette med prosjektet. Vi håper det kan virke samlende for miljøet ved at vi engasjerer ungdommer på klubbene til å være med på å lage nye episoder. Hovedtråden i podkasten vil være det kristne livet, der en kan snakke om tro og tvil, møte med andre mennesker, personlig kristenliv, eller noe annet som angår det å være ung og kristen.

I et prøveprosjekt som dette dukker det opp utfordringer. For eksempel har mange av de involverte aldri vært med på å lage podkast før. Likevel vil vi etterstrebe å produsere én ny episode i måneden. Nye episoder vil legges ut på nettsidene våre til disse blir oppdatert og en mulig løsning med Spotify eller liknende medium gjør podkasten lettere tilgjengelig.

Ledertrening

En viktig rolle vi som menighet har, er å utfordre unge og gi dem ledertrening. Her har DELK Ung flere planer. For det første ønsker vi å lage et opplegg for å utruste unge ledere til å være med på barneleir på Bondal. Med barneleirene lagt til sensommeren, slik de ble i 2021, kan ungdommene både delta på sin egen ungdomsleir på Kvitsund og være med som leder på Bondal-leirene.

På lengre sikt ser vi også for oss å arrangere to ledertreningsleirer i året på Bondal – en på høsten og en på våren. I tillegg til leirledertrening, skal disse ha fokus på å utruste ledere til ungdomsarbeid og for andre oppgaver i menigheten.

Ellers er vi meget glade for søndagsskolens opplegg «Sprell Levende» og for SLUSH-kursene. Vi ønsker at menighetene gjennom disse kursene utfordrer ungdommene sine til å ta ansvar på søndagsskolen.

 

Høyre bilde: Emil Simonsen, leder DELK Ung.

Forbønn

Vi vil oppfordre til bønn for ungdomsarbeidet i DELK. Be for DELK Ungs arbeid om å legge til rette for idrettsweekend, podkast og ledertrening. Be også for samarbeid mellom klubbene og for hver enkelt klubb, om at ungdommene får oppleve et varmt miljø der de kan komme nærmere andre mennesker og nærmere Gud. Tenårene er en av de mest formende fasene i livet, og retningen for resten av livet legges ofte her. La oss derfor stå sammen i forbønn for ungdomsarbeidet, som er noe av det viktigste menighetene gjør.

TEKST / EMIL SIMONSEN, LEDER DELK UNG

Publisert 20/12-21 TD