Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Styremedlem i DELK Ung Volley – rolleforståelse

Her er beskrevet mandatet som er gitt DELK Ung Volley, hvem vi administrativt ligger under. Hva som forventes av styremedlemmene og så videre.