Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Navnekonkurranse!

Ledertreningen i DELK Ung er under utvikling. Den trenger også et godt og fengende navn. Ungdomsrådet utlyser derfor en navnekonkurranse for ledertreningen i DELK Ung.

Frist for å sende inn forslag er 1. september

Hvordan gjør du det?

Du sender inn forslag på e-post til Leder DELK Ung, Emil Simonsen, eller leder av ungdomsrådet, Peter Johansen. E-posten bør inneholde navn på den som kom med forslaget, telefonnummer og menighet.

 

Eventuelt kan du sende det til en leder i din sammenheng som videresender forslaget.

Emil-aspect-ratio-35-40

Emil Simonsen

958 94 651
53117894_10161531600475319_5400343323661565952_n-aspect-ratio-35-40

Peter Johansen

Leder av Ungdomsrådet
959 62 654

Hvem kan delta i konkurransen?

Hvem som helst kan sende inn forslag til navn. Det går an å svare som menighet, en gruppe eller enkeltpersoner.

Hva er premien?

Vinneren av konkurransen får én gratisbillett til leiren vi skal ha
30. september – 2. oktober. Det er bare en gratisbillett, så om man svarer som gruppe, må man selv avgjøre hvordan denne brukes. Om en person får gratis leir, eller spleiser, så det blir billigere for alle, er opp til vinnerne.

Hva er egentlig ledertrening?

Tanken for ledertreningen er å gi ungdommene et dypere innblikk i seg selv og hvilke evner og gaver de har fått som kan brukes i Guds rike. Vi ønsker å lære opp ungdommer til et liv i tro og tjeneste. Håpet er å finne ut hvilke oppgaver og ansvar i menighet og ungdomsarbeid som kan passe for hver enkelt ungdom. Å få seg en tjeneste fører til at en kan leve i troen, gjøre troen, videreformidle troen med kroppen og i relasjon med andre. Det er ikke bare en hodetro vi har, og vi ønsker å vise ungdommene hvordan de kan utøve troen i diverse ulike tjenester. Fokuset vil være tjeneste i menighet, men luthersk kallsetikk vil også trekkes frem for hvordan vi tjener Gud også utenfor menighetsliv.

Vær med og sett et stempel på DELKs ledertreningsprogram!