Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Å holde på ungdommene

Ungdomsrådet oppfordrer

En tendens mange ser i ungdomsarbeidene, er at ungdommene gradvis blir borte etter som de blir eldre. For de av våre menigheter som driver skole, er utgangen av ungdomsskolen særlig merkbar. En naturlig forklaring er at en del reiser bort for å gå på videregående. Men dette er bare en liten del av bildet, og vi ser dem ikke nødvendigvis igjen når de er ferdige der. Noen finner seg andre kirkelige sammenhenger, men mye mer bekymringsverdig er det med alle dem som glir bort fra alt som heter kirke og kristent fellesskap. Hva kan vi gjøre for å holde på ungdommene, og være et fellesskap med dem videre inn i voksenlivet?

Relasjon

Ett viktig stikkord er relasjon. De som har erfaring med ungdomsarbeid, ser ofte at ungdommer går der andre ungdommer går. Dette er et uttrykk for relasjonsbehovet. Vi kunne ønske at alle ungdommer gikk der forkynnelsen var bra, men undersøkelser viser at det kommer lenger ned på listen. I stedet for å frustrere oss over det, kan vi heller legge til rette for at våre ungdomsarbeid og menigheter er steder de vil være, og så sørger vi for å fortsatt legge vekt på bibelsk og god forkynnelse. Vi finner forresten en god bibelsk modell i relasjonsbygging hos Jesus. Han tilbrakte mye tid sammen med 12 utvalgte – det er nok en grunn til at dette er måten disipler får muligheten til å modnes.

 

Vi trenger, som menighet, å bruke tid sammen med ungdommene. Slik kan vi bygge relasjon og bli kjent med dem. Da er det også lettere å holde kontakten med dem videre. Der er det viktig at noen voksne investerer av sin tid og sine krefter. I Ungdomsrådet legger vi vekt på at menighetene bør tilby smågrupper. Der får man mulighet til å komme tettere på hverandre, og vi kan knytte bånd hvor ungdommene får en tillit som har stor verdi. Dessuten får vi studere Bibelen sammen og øve oss i bønn, noe som er gode vaner for livet videre uansett hvor veien måtte gå for den enkelte.

Innvolvering

Et annet grep er å involvere ungdommene med oppgaver og tjenester. Sang og musikk, teknikk, formidling, søndagsskole – mulighetene er mange. Men noen ganger er det viktig at vi har litt lave skuldre når vi slipper ungdommen til, det må være rom for å feile! Da må vi som menighet også tåle at ikke alt blir like strømlinjeformet hele tiden. Involvering er krevende arbeid, og man må ha konkrete planer for at det skal lykkes. Klarer man å knytte bånd mellom ungdomsarbeid og søndagens møtepunkter, er det en viktig nøkkel. Kanskje kan ungdommene få ansvaret for en søndag eller to? Eller kanskje kan smågrupper få ansvaret for et møte? Det må selvsagt være i samarbeid med voksne, men igjen; det er viktig at rommet for å prøve seg har stor takhøyde!

Finne sin plass

Nå finnes det også tiltak i kirkesamfunnet som sikter på ungdommer utover ungdomsskolealder. Kvitsund har vært arrangert i en årrekke, der gjelder det å involvere med oppgaver ettersom de blir eldre. Av nyere tiltak finnes også lederkurs og idrettsweekend. Dette er elementer som kan bidra til at DELK er et relevant miljø også for eldre ungdommer. Men det aller viktigste er det som skjer i lokalmenigheten! Hvordan kan vi skape tilhørighet som gjør at våre fellesskap er aktuelle for dem ettersom de blir eldre? Det handler om villighet til å bli kjent med dem, se dem og bruke tid med dem, og tørre å gi rom for dem. Vi trenger alle å erfare at vi har vår plass, og at noen spør etter oss når vi ikke er der.