Green-Minimalist-Recruitment-Facebook-Post-10-aspect-ratio-16-9
Green-Minimalist-Recruitment-Facebook-Post-8-aspect-ratio-9-16

Spennende rektorstilling

Vi søker ny rektor!

Vi søker en utviklingsorientert, handlekraftig og samarbeidsorientert leder, som realiserer skolens visjon, verdier og mål. Du setter elevene i sentrum og leder skolen og våre dyktige medarbeidere med klokskap, begeistring og omtanke.

Som en av landets eldste friskoler er vi godt innarbeidet i Oslo-området. Vi søker deg som vil videreutvikle skolen til å møte mulighetene for en kristen skole i dagens og morgendagens samfunn.

Ditt engasjement for pedagogikk og ditt engasjement for å oppnå resultater gjennom samspill med medarbeidere og skolestyre, vil forsterke skolens omdømme som en god kristen skole og arbeidsplass.

Ryenberget skole er en mangfoldig kristen friskole i Oslo, med utpreget engasjerte medarbeidere. Vi har rundt 190 elever fordelt på 1-10 trinn. De små klassene gir et godt utgangspunkt for trygge klassemiljø, god relasjon lærer-elev, læring og mestring. Vi ønsker å se det unike i den enkelte, se hele mennesket og levere høy faglig kvalitet. Skolen eies og drives av Ryenberget menighet i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Skolevirksomheten er en del av menighetens misjonsengasjement i Oslo-området.

Hvem vi søker etter

 • Du leder skolens pedagogiske arbeid
 • Du styrker skolens profesjonsutvikling gjennom begeistring og kvalitet
 • Du kan og vil lede og drive strategisk skoleutvikling
 • Du har stor arbeidskapasitet, er fleksibel og trives i en hektisk hverdag
 • Du brenner for å utnytte mulighetene i kristne private skolers plass i samfunnet
 • Du har trygg forankring i kristen tro
 • Du har ledererfaring, gjerne fra skolesektoren
 • Du har relevant høyere utdanning, helst innenfor pedagogikk og ledelse og/eller relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

 • En trygg og samlende leder som motiverer og viser vei
 • Strategisk og faglig sterk
 • Gode relasjonelle ferdigheter og kan og vil utøve tillitsbasert ledelse
 • Søker positive utviklingsmuligheter og er løsningsorientert
 • Interessert i mennesker og bidrar til et godt sosialt miljø blant de ansatte
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • En spennende rektorstilling med store påvirkningsmuligheter
 • Du inngår i ledelsesteam med assisterende rektor og administrasjonsleder
 • Engasjerte medarbeider som kjennetegnes av å ha elevene i fokus, og godt sosialt miljø
 • Et aktivt skolestyre fra en skoleeier som vil kristen friskole
 • Konkurransedyktige betingelser

Vår nye rektor støtter lojalt opp om og kjenner seg forpliktet på Bibelen, og bekrefter at han/hun vil arbeide aktivt i samsvar med DELKs bekjennelsesgrunnlag og de etiske og pedagogiske forhold som DELKs skoler ellers er forpliktet på, jamfør DELKs grunnregler og skoleplan.

For mer informasjon om skolen vår kan du se videre på denne nettsiden. Se også gjerne informasjon om DELKs andre skoler her. Har du spørsmål, ta kontakt med leder for skolestyret Tom Emil Asp på telefon 951 05 634 eller mail: tom.asp@online.no.

Søknadsfristen er 21. juli og kortfattet søknad med CV sendes til tom.asp@online.no. På grunn av ferietid er det også OK om du i første omgang bare sender inn din CV for å melde din interesse. Trenger du på grunn av ferietid litt lengre frist for å sende inn noe, så kontakt oss slik at vi eventuelt kan bli enige om en forlenget frist.

Tiltredelse 1. desember 2023 eller etter nærmere avtale

Ta kontakt med leder for skolestyret om du har noen spørsmål

Portrait_Placeholder-aspect-ratio-35-40

Tom Emil Asp

Styreleder
951 05 634