Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

julemesse-271121-scaled-aspect-ratio-16-9
julemesse-271121-scaled-aspect-ratio-9-16

Julemesse

27. november 2021 var det julemesse til inntekt for misjon på Granly. Det er en god, gammel tradisjon i menigheten – helt siden vi ble med i misjonsarbeidet. Aktiviteter og størrelse har variert. I 2020, det første koronaåret, ble julemessa digital. Det gikk an, det også, viste det seg. Nå var vi tilbake i gymsalen med en litt forenklet utgave, men både salg, loddbøker og auksjon var med.

5. desember var det en fin adventsangsamling i kirken, med kafe både før og etter. Her var det også mulig å gi sin gave til misjonen.

Etter disse to arrangementene viste opptellingen 154.000 kr til DELKs misjonsarbeid.

Takk til alle som tok seg av mange ulike praktiske oppgaver! Takk til alle som bidro med varer som kunne selges! Takk til alle som kom og kjøpte! Takk til alle som sang og spilte! Takk til alle som ga med glede!