Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kveldsgudstjeneste med nattverd