Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Familiegudstjeneste- Kristi åpenbaringsdag

Granly menighet, 8. januar, 2023