Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Først seminar del 1 v/ Elisabeth Levy – Granly kirke

Granly menighet, 2022-09-01

I 2022 er hovedtemaet: Vår Jødiske Bibel.

Vi er opptatt av at Bibelens budskap skal være relevant og aktuelt for vår tid og vår kultur. Vi kaller det kontekstualisering. Å lese Bibelen med forfatternes egne jødiske briller, og ut fra deres samtid, kaster ofte nytt lys over tekstene og utdyper deres innhold. Kanskje bidrar det til å korrigere vår tolkning og forståelse av verdens viktigste bok og buskap?

Hvorfor oppfattes Nytestamentet anti-jødisk?

Hvordan leser jesustroende (messianske) jøder i dag de hellige skriftene?