Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Den Norske Israelmisjonen – Først seminar

Granly menighet, 2023-09-14

«Paulus frigjorde kristendommen fra jødedommen»

Dette sitatet fra teologen Adolf von Harnack har i stor grad
preget kirkens teologi og relasjon til jøder og rabbinsk jødedom.
Stemmer det?

Er kristendommen en ny religion, formet av Paulus?
Ble Paulus omvendt på reisen til Damaskus?
Hva er det i tilfelle han har vendt seg bort fra, og hva er det han har vendt om til?
Hvordan forholder Paulus seg til sin jødiske arv?
Hva tenker ”hedningenes apostel” om sitt eget folk, jødene?
Dette er noen av de spørsmålene vi vil belyse i årets Først-seminar, hvor hovedtemaet er: Var Paulus kristen?