Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste 3. søndag i åpenbaringstiden

Granly menighet, 22. januar, 2023