Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste 6. søndag i påsketiden

Granly menighet, 2022-05-22

Bibelbok/tema: Bønn

Herrens bønn
7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. 8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. 9 Slik skal dere da be:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.

10 La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

11 Gi oss i dag vårt daglige brød,

12 og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.

13 Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
*For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.•