Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste- Allehelgensdag

Granly menighet, 2022-11-06