Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste Kristi himmelfartsdag

Granly menighet, 2023-05-18

19 Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. 20 Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.