Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Høytidsgudstjeneste 1.juledag

Granly menighet, 2022-12-25