Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Høytidsgudstjeneste 1.juledag

Granly menighet, 25. desember, 2022