Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Høytidsgudstjeneste 1.påskedag

Granly menighet, 2024-03-31