Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Høytidsgudstjeneste1.juledag

Granly menighet, 2023-12-25