Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Møte 29.10 - Misjonshuset Tønsberg

Johannes åpenbaring en samtidsvisjon

Granly menighet, 2023-10-29

Misjonshuset Tønsberg og Granly kirke inviterer til Bibelhelg med Hans Johan Sagrusten.

Lørdag 28.10.23 i Granly kirke kl 17:00 og kl 19:00

Søndag 29.10.23 i Misjonshuset kl 11:15