Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Møte kl 19:00

Johannes åpenbaring en samtidsvisjon

Granly menighet, 2023-10-28

Misjonshuset Tønsberg og Granly kirke inviterer til Bibelhelg med Hans Johan Sagrusten
Lørdag 28.10.23 i Granly kirke kl17:00 og kl19:00
Søndag 29.10.23 i Misjonshuset kl 11:15