Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Konfirmasjonsgudstjeneste

Granly menighet, 2024-05-12