Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Møte med Evangeliesenteret, Treenighetssøndag

Granly menighet, 2022-06-12

45 Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, 46 og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, 47 og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. 48 Dere er vitner om dette.