Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Møte på Kristi himmelfartsdag

Granly menighet, 2024-05-09