Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte 3. søndag i advent

Granly menighet, 11. desember, 2022