Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, Såmannssøndag

Granly menighet, 2024-01-28