Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Moe-ungdommer-scaled-aspect-ratio-16-9
Moe-ungdommer-scaled-aspect-ratio-9-16

For Guds ord funker!

Hva gjør Moe-ungdom når de er ferdige på videregående og skal ut i verden? Jeg har spurt tre ungdommer fra menigheten som flyttet hjemmefra sist sommer, om dette.

Fem kjappe spørsmål:

  1. Hvor er du nå og hva driver du med?
  2. Hvorfor valgte du et år på Bibelskole/DTS i stedet for å starte på studier/jobb?
  3. Hvordan har din oppvekst i DELK har formet deg som kristen?
  4. Hva har du lært dette året som menigheten hjemme har godt av å lære?
  5. Hvor er du om fem år?

Eira Gundersen

1. Nå er jeg i Sør-Afrika med Bibelskolen i Grimstad (BiG). Jeg, og et team på fire andre jenter har bodd i Sør-Afrika i 4 mnd. Vi jobber i kirken Norwegian Settlers Church i Port Shepstone. Jeg jobber på en skole for utviklingshemmede barn, og på SFO for barn i en zulu-landsby.

2. Jeg har ikke visst hvorfor, men har alltid følt at jeg skulle reise til Afrika i løpet av livet. Det ble gjennom Bibelskole, for jeg ville bruke et år på å få en nærmere relasjon med Gud, istedenfor bare kule opplevelser for min egen del.

3. DELK har gitt meg mange gode venner, både på søndagsskole og ungdomskvelder siden jeg var liten. Opp gjennom årene har jeg hørt diverse taler fra ulike menigheter. Oppveksten i DELK har hjulpet meg til å tenke gjennom hva jeg hører. Jeg har også fått en personlig relasjon med Gud der jeg ser på han som en pappa, men også Gud.

4. I menigheten min her i Sør-Afrika er alle veldig flinke på frivilligighet.  Kirkens visjon er å nå ut til alle folkene rundt seg. For noen år siden spurte pastoren: Om kirken hadde blitt borte nå, ville samfunnet merket at vi var borte?

Dette er noe jeg tror flere menigheter bør tenke gjennom. Hva gjør dere for samfunnet deres? Kommer folk rundt dere til å legge merke til om dere, eller menigheten deres en gang blir borte?

NSC har programmet: Genesis. Her er barnehager, SFO, treningssentre, rugbylag, musikklasser, skoler, Safe place og mer… På denne måten kan man se kirken i nesten hele byen. Når vi spør personer i butikken om de har hørt om kirken kan vi se at flesteparten har noe forhold til programmene, eller har hørt om kirken. Dette er noe jeg absolutt vil tenke på videre for meg selv, men også ta med til menigheten min i Norge.

5. Jeg tror jeg holder på med lærerutdanning. Jeg håper jeg har et godt studiemiljø og en studietid med Gud i fokus. Selvfølgelig håper jeg også på å besøke Afrika igjen, og se hvor langt kirken har kommet med arbeidet deres.

Emil Simonsen

1. Jeg er på Bibelskolen i Grimstad på musikklinja. Nå holder vi på å gjøre oss klare til påsketurné med Garness i tillegg til låtskrivingsprosjekt og andre fellesfag.

2. Jeg valgte Bibelskole fordi det er en investering for livet – en jobb hadde vært en investering for et par år. Her blir jeg bedre kjent med meg selv, Gud, Bibelen, og har fått mange nye bekjentskap jeg gjerne vil beholde resten av livet.

3. Av DELK har jeg fått en god smak av kirkelivet som har satt seg dypt. Mange her på skolen var ikke vant med liturgi da de kom, men jeg kjente at jeg digga det (og gjør det fremdeles). Det å vokse opp i en menighet på måten jeg har gjort er også med på å feste min identitet i Kristus. Noen ganger tenker jeg på hvordan livet hadde vært uten Gud, og jeg liker ikke den personen jeg er i det universet. Det jeg har fått litt lite innblikk i DELK er kanskje noen av Åndens gaver som tungetale og profetord, men jeg har fortsatt et langt liv jeg kan oppdage flere sider av Gud i.

4. Jeg har oppdaget hva det betyr at Jesus oppfylte loven og ikke opphevet den. Loven var til for å peke på syndene våre og ved at Jesus forsonet oss på korset, kom lovens sanne mening fram. (Men det vet kanskje mange fra før…) Jeg har lært at mitt personlige bønneliv blomstrer mest om jeg kan være alene i naturen og be høyt med Gud. Vi tok en ‘Hellige stier’-test på starten av året for å finne ut hvordan vi kobler best på Gud, og den sa at jeg kom til å like meg i naturen. Jeg kan anbefale å ta en sånn test; kanskje det vil berike bønnelivet.

5. Om fem år befinner jeg meg kanskje i Kristiansand og studerer på f.eks. NLA

Emma Viktoria Guren

1. Jeg startet på DTS i Australia, men akkurat nå er jeg i Guatemala og driver mest med barne- og ungdomsarbeid! Vi hjelper til med å undervise elever som til vanlig ikke har penger til å gå på skole. Vi har søndagsskolearbeid, skuespill av bibelhistorier, leker og enkle vitnesbyrd for å forklare evangeliet!

2.  Jeg ville bli bedre kjent med Gud og reiseliv! Nå som jeg har vært her innser jeg hvor avhengig jeg er av å gjøre ting i kraft av Gud og ikke av meg selv!

3. Det var her jeg først lærte om Jesus og det var i Moe jeg først fikk gode mentorer som lærte meg mer! Jeg så hvordan et miljø som elsker Gud skal være og det har inspirert meg til å søke Gud mer!

4. Det å ha et utoverfokus er viktig! Vi er kalt til å dele de gode nyhetene med de rundt oss og jeg personlig ønsker å bli flinkere til å invitere ikkekristne til kirken! For Guds ord funker!

5. Om 5 år håper jeg at Gud har vist meg hvilken utdanning jeg skal ha, og jeg har lyst til å tjene i en menighet fast. Jeg har også lyst til å samarbeide med organisasjonen PureJoy for å skaffe bibler til 35 familier som bor på en søppeldynge, på lydbok!