Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Aktiviteter for deg

Samlet oversikt over arrangementer

Nedenfor finner du absolutt alle arrangementer i Moe kirke den nærmeste tiden.

Kalender
3. mars 2024
Moe kirke 11:00

Gudstjeneste

Prest: Andreas Johansson
Nattverd
Offer til menighetens arbeid

10. mars 2024
Moe kirke 11:00

Søndagsmøte

Tale: Idar Brekkå
Offer til menighetens arbeid

17. mars 2024
Moe kirke 11:00

Gudstjeneste

Prest: Erling Rantrud
Skriftemål og nattverd
Offer til menighetens arbeid

28. mars 2024
Moe kirke 17:00

Skjærtorsdagsgudstj.

Prest: Erling Rantrud
Nattverd
Offer til menighetens arbeid

31. mars 2024
Moe kirke 11:00

Påskedagsgudstj.

Prest: Erling Rantrud
Nattverd
Offer til menighetens arbeid