Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Aktiviteter for deg

Samlet oversikt over arrangementer

Nedenfor finner du absolutt alle arrangementer i Moe kirke den nærmeste tiden.

Kalender
7. mai 2023
Moe kirke 11:00

Konfirmasjonsgudstj.

4. søndag i påsketiden
Prest: Erling Rantrud
Tale: Erling Rantrud

Offer til Menighetens arbeid

5. mai 2024
Moe kirke 11:00

Konfirmasjonsgudstj.

5. søndag i påsketiden
Prest: Erling Rantrud
Tale: Erling Rantrud

Offer til Menighetens arbeid