Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Aktiviteter for deg

Samlet oversikt over arrangementer

Nedenfor finner du absolutt alle arrangementer i Moe kirke den nærmeste tiden.

Kalender
30. okt. 2022
Moe kirke 11:00

Søndagsmøte

Bots og bønnedag

Tale v/Harald Kaasa Hammer

Offer til Menighetens arbeid

6. nov. 2022
Moe kirke 11:00

Gudstjeneste med nattverd

Allehelgensdag
Prest: Erling Rantrud

Offer til Menighetens arbeid

13. nov. 2022
Moe kirke 11:00

Søndagsmøte

23. søndag i treenighetstiden

Tale v/Elisabeth Fehn Olsen

Offer til Menighetens arbeid

20. nov. 2022
Moe kirke 11:00

Gudstjeneste med nattverd

Domssøndag/Kristi kongedag
Prest: Fred Arve Fahre

Offer til Menighetens arbeid

27. nov. 2022
Moe kirke 11:00

Søndagsskolemøte

1.søndag i adventstiden

Tale v/Irene Gundersen og Ingunn Johnsen

Offer til Menighetens arbeid