Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Aktiviteter for deg

Samlet oversikt over arrangementer

Nedenfor finner du absolutt alle arrangementer i Moe kirke den nærmeste tiden.

Kalender
26. mai 2024
Moe kirke 11:00

Søndagsmøte

Tale: Einar Amlie
Ungdommer deltar

2. juni 2024
Moe kirke 11:00

Gudstjeneste

Prest: Fred Arve Fahre
Nattverd
Offer til menighetens arbeid

9. juni 2024
Moe kirke 11:00

Gudstjeneste

Prest: Erling Rantrud
Offer til menighetens arbeid

22. juni 2024
Moe kirke 10:00

Sankthansstevne, dag 1

Torp konferansesenter (Tømmermannsløkka)
Se eget program på delk.no

23. juni 2024
Moe kirke 11:00

Sankthansstevne, dag 2

Torp konferansesenter (Tømmermannsløkka)
Se eget program på delk.no