Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bli med

Vi gleder oss til å se deg i kirken søndager kl. 11.00!

Søndagssamlingene våre veksler mellom gudstjenester med prest og liturgi og søndagsmøter med gjestepredikanter og friere form.

De fleste gudstjenestene er ved menighetens egen prest, Erling Rantrud. Noen ganger får vi besøk av en annen prest i DELK. Vi feirer nattverd på de fleste gudstjenestene.

På søndagsmøtene er frivillige fra menigheten engasjert som møteledere, musikere og predikanter. Vi får ofte besøk av predikanter fra andre sammenhenger også, enten andre DELK-menigheter eller talere fra andre menigheter vi har kontakt med.

Vekslinger mellom gudstjenester og søndagsmøter gir et rikt og variert menighetsliv hvor vi får hørt Guds ord og uttrykt bønn og lovprising.

Barna er velkomne til søndagsskole under prekenen. Av og til er søndagsskole erstattet av noe annet som som passer for barna.

Bli med i menighetens Facebook-gruppe

Alle offisielle arrangementer kunngjøres i kalenderen her på moemenighet.no. I Facebook-gruppa Moe menighet – intern info finner du mer detaljert info om du ulike arrangementene. Dette er en lukket gruppe som også legger til rette for innlegg av mer personlig karakter og vitnesbyrd. Her kan du også få med deg spontane invitasjoner til aktiviteter og sosiale happeninger.

Søk opp Moe menighet – intern info på Facebook og spør om å bli med i gruppa.

Les om aktivitetene du kan bli med på

Engasjer deg i menighetslivet

Vi er svært takknemlige for alle frivillige som engasjerer seg i menigheten. Hver og en trengs for å gjennomføre gudstjenester og møter, søndagsskole, kirkekaffe, ungdomskvelder, familiesamlinger, diakoni, administrasjon osv. Har du en tjeneste du brenner for eller vil være med på, er det en fin og bibelsk måte å tjene andre på. Men mange har erfart at det også gir mye igjen til dem selv. Det er et privilegium å kunne være med og forme menigheten. Det gir dessuten ofte et større eierforhold til egen menighet. Men først og fremst er det en gave til oss andre at du vil bruke av din fritid på oss.

Kontakt presten eller en annen i menighetsstyret og fortell hva du vil bidra med.

Bli medlem

Våre kirkegjengere er både medlemmer og ikke-medlemmer av DELK. Alle er hjertelig velkomne uansett medlemsstatus. Et medlemskap gir deg likevel noen rettigheter. Som aktiv medlem får du stemmerett i menighetsmøtet og i valg. Enkelte vil også tenke det er naturlig å bekrefte menighetstilhørigheten ved å melde seg inn i DELK. Dessuten vil menigheten få noen hundrelapper i året i offentlig støtte for medlemskapet ditt.