Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

AterMoeLiggende-aspect-ratio-16-9
AlterMoeHoy-aspect-ratio-9-16

Om Moe menighet

Menighetsmøtet består av alle menighetens medlemmer. De som har fylt 18 år, har stemmerett. Menighetens årsmøte holdes en gang i året. Her vedtas årsmelding og budsjett, det velges personer til ulike råd og utvalg, og menighetens arbeid drøftes. Vi arrangerer også sporadiske menighetsmøter ved behov.

Menighetsstyret har ansvaret for den praktiske og åndelige driften. Der sitter valgte medlemmer fra menigheten sammen med eldsterådet. Eldsterådet (prest og inntil to eldstebrødre) har i felleskap det hyrdemessige og åndelige ansvaret for menigheten.

Representanter fra menighetsstyret har også sete i et felles samarbeidsorgan for hele DELK. DELK er organisert som ett «bispedømme» med en tilsynsmann som øverste åndelige leder.

Styret for DELK avgjør praktiske og økonomiske anliggender for kirkesamfunnet. I tillegg samles delegater fra alle menighetene minst annen hvert år til Generalforsamling, som kan sammenliknes med Menighetsmøtet på lokalt plan, men at de behandler strategivalg for hele kirkesamfunnet. Se http://delk.no for mer informasjon.