Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Globe under gudstjeneste Moe kirke
Familiesamling-aspect-ratio-9-16

Et godt åndelig hjem for alle

Målet for Moe menighet er at den skal være et godt åndelig hjem for alle.

Åndelig hjem

Bibelen knytter store løfter til det kristne fellesskapet. I 1. Kor 12, 27 skriver Paulus at dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. En kroppsdel fungerer jo bare når den er festet til en kropp – en større helhet. Gjennom kroppen kan personen blomstre og utføre de oppgavene han vil. Når menigheten er Kristi kropp, betyr det at Kristus får virke gjennom den. Vi vil være en slik enhet der Kristus får virke gjennom oss.

Et hjem er noe personlig og grunnleggende. Her oppholder vi oss ofte, og det består over tid. Slik er det også med et åndelig hjem. Her får troen næring gjennom forkynnelse og fellesskap. Her kan vi samles til Herrens ord, hans nådemidler (dåp og nattverd) og nådegaver (1. Kor 14, 26: Når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.)

Dessuten strekker Kristi kropp seg utover vår lille menighet. Vi er glade for å være en del av Guds menighet på jord; den verdensvide kirke med alle som tror at eneste vei til himmelen, er ved tro at Jesus, Guds sønn, har sonet for alle våre synder. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt (Mark. 16,16). Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus (Rom. 8,1).

Et godt åndelig hjem

Vi ønsker at vårt åndelige hjem skal være godt ved at man får den åndelige næringen som troen trenger, at man blir godt ivaretatt som menneske, og at det oppleves godt å være en del av fellesskapet vårt.

For alle

Vi ønsker å tilrettelegge for at alle, uansett alder og livssituasjon, skal trives i menigheten. Enten du er ny som kristen eller vært en del av menigheten hele livet, om du kjenner mange eller ingen i Moe kirke, håper vi at Moe kirke kan være et sted du kan få vokse i troen.

Derfor legger vi også vekt på å tilrettelegge samlingene våre for ulike aldersgrupper. De yngste har søndagsskole ved de fleste gudstjenester og mange søndagsmøter. Ungdommene har sine Moskus– og Deluks-kvelder. Bibelgrupper finnes for både voksne og eldre. Sosiale initiativ og «kreative kvelder» arrangeres for både kvinner, menn og familier. Hele familien kan bli med i familiesamlinger. Eldre som ikke er i stand til å komme til kirken, skal få tilbud om besøk hjemme.

Vi prøver også å fokusere på at gudstjenestene og søndagsmøtene skal ivareta hele storfamilien av barn, ungdom, voksne, eldre, nye og gamle kirkegjengere.

ErlingR-aspect-ratio-35-40

Erling Rantrud

Menighetsprest
916 42 047