Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

kalender-1-aspect-ratio-16-9
kalender-1-aspect-ratio-9-16

Møteprogram

Moe menighets møter kunngjøres i flere kanaler. Velg blant alternativene nedenfor.

Facebook

I Facebook-gruppa Moe menighet – intern info finner du mer detaljert info om de ulike arrangementene. Dette er en lukket gruppe som også legger til rette for innlegg av personlig karakter som vitnesbyrd og forbønnsemner. Du kan også få med deg spontane invitasjoner til aktiviteter og sosiale happeninger.

Søk opp Moe menighet – intern info  og spør om å bli med i gruppa.

Ungdomsgruppa Moskus har sin egen Facebook-gruppe: Moskus-ungdomsklubben.