Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Hand-som-vanner-plante-som-spirer-scaled-aspect-ratio-16-9
Hand-som-vanner-plante-som-spirer-scaled-aspect-ratio-9-16

Bli giver

Takk for din gave

Vi er svært takknemlige for alle gaver. Du kan gi på fire måter:
 • Overføre til kontonummer 3000 24 20259 (Merk innbetalingen «Moe menighet»)
 • Vippse til 17997 (eller 574554 hvis du har registrert deg for skattefradrag)
 • Kontanter i kollektkurvene, som sendes rundt i benkeradene ved søndagssamlinger
 • Opprette fast givertjeneste gjennom prosedyren vist i nedtrekksfeltene nedenfor.

Anbefalt ordning: Fast givertjeneste

Fast givertjeneste er en flott måte å bidra til menighetens eget arbeid og alle de gode og viktige tiltakene som DELK støtter.

Du slipper å godkjenne hver betaling, for betalingene blir trukket automatisk den 20. i hver måned med det beløp du selv velger. Du kan enkelt stoppe eller hoppe over fremtidige betalinger i nettbanken din.

Fast givertjeneste gir DELK forutsigbare innbetalinger, og det er svært enkelt å administrere.

Vårt arbeid er avhengig av gaver og fast givertjeneste. Vi er takknemlig for alle bidrag. Ønsker du å gi med skattefradrag, er vi avhengig av at det oppgis kid-nr ved betaling.

●   Avtalen fylles ut, klikk her.
Med bankID gjøres avtalen ferdig helt fram til banken. Veiledning for utfylling, klikk her. Husk å oppgi gavens formål.
●  For de som ikke bruker bankID, kan utfylt skjema sendes til DELKs kontor v/økonomileder, Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal.

Dette er gaver som gis utenom fast avtalegiro. Det må brukes KID-nr (som blir koblet til hver enkelt giver). Dette får du fra DELKs kontor ved å sende en e-post til vsg@delk.no. Husk å oppgi hvilket formål du ønsker å gi en gave til.
Ved betaling er det viktig at bare KID-nr (uten mer tekst) brukes, ellers blir den ikke registrert for skattefradrag. Uansett gaveformål skal bankkonto nr. 3000 24 91210 brukes.

DELKs skattefradragsordning har Vipps #574554. Viktig at formål (kategori) velges.
Det er en forutsetning for skattefradrag at personnummeret blir registrert hos DELK.

Vi tester ut fastgivertjeneste via Vipps. Per i dag er det kun mulig å opprette fastgivertjeneste til DELK Ung/ Barn og familie. Trykk her.

Gaver uten skattefradrag betales direkte til gaveformålenes konto. Klikk her.

Endring av gavebeløp en enkelt gang kan gjøres, men merk at fastbeløpet blir stående ved neste forfall. For å øke beløpet fast hver måned, så må du slette den gamle avtalen og opprette en ny avtale eller ta kontakt med økonomileder. Se kontaktinformasjon nedenfor. Husk også å øke beløpsgrensen i nettbanken.

Skattefradragsordningen håndteres av DELKs hovedkontor, og henvendelser om gaver og givertjeneste kan gjøres til økonomileder Venke S. Gjelstad på 33 35 93 50 eller på e-post.

DELKs konto for gaver med skattefradrag er 3000 24 91210.

For 2024 kan hver skatteyter få inntil kr 25 000 i skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner/tros- og livssynssamfunn.

Hva går gavene til?

Gavene som kommer inn, brukes slik som blir besluttet i menighetens årsmøte og løpende forpliktelser. Det innebærer:

 • Aktiviteter for barn i Moe menighet
 • Ungdomsarbeid og ungdomskor
 • Diakoni
 • Prestetjenesten
 • Utbyggingsprosjekt nytt kirkebygg 2018
 • Drift av kirken og menigheten
 • DELKs misjonsarbeid
 • Eksterne formål som f.eks. Bondal fjellstue, Vestfold søndagsskolekrets byggeprosjekter i andre DELK-menigheter etc.
 • Driftsstøtte til Moe skole