Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

9 PANA3204
9-PANA3204-scaled-aspect-ratio-9-16

Bibelgrupper

Små fellesskap i det store fellesskapet

Det er viktig med små fellesskap der man kan være sammen om Guds ord og dele tro og liv, gjennom bibel, refleksjon, bønn, samtale og sosialt fellesskap. Menighet har noen etablerte bibelgrupper som samles i hjemmene vanligvis annenhver uke.

 

Ønsker du å være med i bibelgruppe?

ErlingR-aspect-ratio-35-40

Erling Rantrud

Menighetsprest
916 42 047