Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

150_Moe-12-scaled-aspect-ratio-16-9
150_Moe-12-scaled-aspect-ratio-9-16

Kirkekaffe

Mange søndager møtes vi til kirkekaffe etter møtet eller gudstjenesten.

Kirkekaffe og andre uformelle sosiale samlinger styrker samholdet i menigheten og er kjærkommen for både liten og stor.