Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Konfirmant

På Moe har vi et opplegg som består av samlinger på ettermiddagstid hvor vi har undervisning og samtale om viktige temaer i den kristne tro. I løpet av konfirmanttida deltar vi også på en weekend sammen med konfirmantene fra de andre DELK-menighetene på Østlandet. Selve konfirmasjonsgudstjenesten er første søndag i mai.

Kontakt presten for påmelding eller mer info

ErlingR-aspect-ratio-35-40

Erling Rantrud

Menighetsprest
916 42 047